Klachtenafhandeling

Klachtenprocedure.

Heeft u een klacht over één van onze producten dan kunt u een emailsturen naar info@hairjewelzbyelle.nl. Vermeld u daarin uwpersoonsgegevens, datum bestelling en uw bestelnummer en de aard van uwklacht. U kunt binnen 2 werkdagen een reactie van ons verwachten.Uiteraard zullen wij ons best doen om uw klacht naar tevredenheid op telossen.